Bestillinger
 - Vi kan lage andre varer på bestilling.
 - Vi henter rene fyllmasser.
 - Vi tar imot rene fyllmasser.
 Transport
- Våre arbeidsområder er:
- Massetransport
- Annlegstransport
- Asfalt Transport
- Maskinflytting opp til 20 Tonn
- Kantlegging
- Snø brøyting

 Transport sentral
  Vi har har ofte store jobber der vi leier inn firmaer, eller selvstendig     næringsdrivende med egne   lastebiler til asfaltkjøring og                   annlegg/massekjøring. Angående kjøring kontakt Olav 91668701.
 Pukkverk
 

- Øynebråten Transport har sitt eget pukkverk på         Jessheim.
- Vi har alt av godkjente morene varer og noen             fjellvarer.
- Vi har godkjent knust asfalt.
- Vi har godkjent mottak for vrakasfalt.

 Pukkverk Varer

 Morene Varer                    Fjell varer

- 4-8 Pukk                        - 20-70 Fjell
- 8-16 Pukk                      - 20-120 Fjell
- 11-16 Pukk                    - 0-22 Fjell
- 16-22 Pukk                    - 0-32 Fjell
- 20-70 Morene                - 0-60 Fjell
- 20-120 Morene
- 0-22 Morene
- 0-32 Morene
- 0-60 Morene
- 0-4 Steinmel
- 0-6 Kabel Sand
- 0-8 Kabel Sand
- Knust asfalt
- Vekstjord
- Jord klasse B
- Knust betong
- Vrakasfalt mottak

- Vi kan lage andre varer på bestiling.

 Fyllinger
 

  Vi har godkjent fyllinger for fyllmasse.

- Vi tar imot rene fyllmasser
- Vi tar imot blåloms

  For og levere fyllmasse må man bli registrert og få       Øynebråten Transport kort.
  Kontakt Andreas 48159989.

 Mobil Knusing
 

  Vi driver med mobil knusing og mobil asfalt knusing.

  Vi påtar oss oppdrag som:
- Grovknusing og fin knusing
- Grovsikting og finsikting
- Matjordsproduksjon


  Angående knusing kontakt Helge 90033237.

Maskiner
- Vi leier ut maskiner & maskinkjørere.
-Gravmaskiner
-Dosere
-Hjulaster